ગુજરાતની ભૂગોળ

ગુજરાત ભૂગોળ માટે વિગતવાર નોંધો

ગુજરાત ભૂગોળ માટે ખાસ ડિઝાઇન કરેલી નોંધો પીડીએફ અથવા પ્રિન્ટેડ ફોર્મેટમાં લઘુત્તમ કિંમતે ખરીદી શકાય છે.

[twy_display_category id=”70″]

ગુજરાતની ભૂગોળ માત્ર ગુજરાત PSC પ્રિલિમ પરીક્ષામાં જ નહીં પણ GPSC મુખ્ય પરીક્ષામાં પણ નિર્ણાયક ભૂમિકા ભજવે છે. ગુજરાત ભૂગોળ નોંધો GPSC ટોપર્સ અને અન્ય સરકારી કર્મચારીઓ દ્વારા ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. વિગતવાર નોંધ નીચેની લિંક્સ પર બ્રાઉઝ કરી શકાય છે.

ગુજરાતની માનવ ભૂગોળ

 

ભૂલ: સામગ્રી સુરક્ષિત છે !!
ગુજરાતી